DUYURULAR
          
Oda Tarihçemiz

SALİHLİ MADENİ EŞYA SANATKÂRLARI ESNAF ODASI

A- KURULUŞ    :

Odamız; 1954 yılında kurucu başkanımız rahmetli Osman SUSUZLU ustamız ile birlikte İsmail KAYABAŞ, Mevlüt KARATAY, Mustafa BİÇER, Münir ÖZMAN, Mustafa DİRGEN, Süleyman ÖRER, Kemal DEMİREL, Sıtkı BARBAROS, Ahmet ATEŞLİ, Sami ERCAN, Hasan KAVAK, Çetin İŞERİ, Tahsin KIRAN, İsmail BIÇAKCI, Kemal SAĞLAM, Ali EŞSİZ, İbrahim BEKTEM, Vedat ERCAN, Hasan UYGUN, Fethi ÖZKAN, Alim İNCEMAN, Durmuş TEKELİ ve Ahmet ÇELİKKOL isimli büyüklerimiz tarafında kurulmuştur.
 
            İlk kuruluşundan bu güne kadar faaliyet gösteren ustalarımızdan ahirete irtihal edenlere Tanrı’ dan rahmet, hayatta olanlara sağlıklı uzun ömürler dileriz.
 

B- ÜST KURULUŞLARA KAYIT OLMA   :

Odamız kurulduktan sonra Manisa Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliğine, Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonuna üye olmuştur. 1972 yılında kurulan Türkiye Madeni Eşya Sanatkarları Federasyonu’ na da üye olarak ülkemiz genelinde teşkilatlanmanın gereğini yerine getirerek ulusal mana da entegrasyonunu tamamlamıştır.  
 
C- FAALİYETLER  :
 

            1-) OSMAN SUSUZLU ve YÖNETİM KURULU DÖNEMİ ( 01.01.1954 - 28.02.1977 )

Kurucu başkanımız, yapılan ilk kongrede yönetim kurulu başkanlığına getirilmiştir. 01.01.1954’ den  28.02.1979 tarihine kadar görevine devam etmiş, bu esnada sıcak demirci esnaf ve sanatkarlarımıza Zonguldak’ tan fındık kömürü getirtmiş, esnaf ve sanatkarlarımızın aynı çatı altında faaliyet göstermeleri için sanayi siteleri inşa etmiş, modern ve çağdaş iş yeri temellerinin atılmasına ön ayak olmuştur.
 
Her türlü resmi kurum ve kuruluşlarla sıcak ilişkilere girmiş, meşru zeminde üyelerin ve odamızın hak ve hukukunu müdafaa etmiştir.
 
1972 yılında kurulan Bağ-Kur güvenlik teşkilatının esnaf ve sanatkarlarımıza benimsetilmesinde çok aktif rol oynamıştır. Esnaf ve Sanatkarlarımızın Halk Bankası ile münasebetlerini  geliştirmiş, Esnaf Kefalet Kooperatifinin kurulmasında ve kredilendirilme işlemlerinde de aktif rol oynamıştır.
 
Bu heyet; Sosyal, Ekonomik, Kültürel, Mesleki bir çok faaliyetlerde bulunmuş ve ilçemizdeki var olan diğer Esnaf ve Sanatkâr Odalarının kurulmasına öncülük etmiştir. Ayrıca; sportif faaliyetlere de başlamış ileride açıklayacağımız gibi Salihli Madeni Sanatkarlar Spor’ un alt yapısı ve spora sevgi, iyi niyetle yaklaşılması temin etmiştir.
 
Milli Eğitim Bakanlığı İlçe Müdürlüğü ile temasa geçmiş, bu günlerin alt yapısı olan teknik bilgilere uyum sağlamıştır. Sanat okulu öğretmenleri ile organize olunarak teknolojik bilgi iletişimi sağlamış, eğitim ve öğretiminin içice  olması neticesinde bu günlerin imalat, tamirat, bakım, onarım sanayii temelleri atılmıştır. 
 

            2-) UTKAN USLU ve YÖNETİM KURULU DÖNEMİ ( 28.02.1977  -  20.03.1979 ) 

Ustamızın dönemi çok kısa sürmüş, bu esnada oda faaliyetleri rutin olarak devam etmiştir.  Sıcak demircilerin kömür talepleri karşılanmış, Esnaf ve Sanatkarların resmi kurumlarla olan sorunları ve işleri çözülmüş, üst kuruluşlarla ilişkiler devam etmiştir. 
 

3-) CEMİL AVCI ve YÖNETİM KURULU DÖNEMİ ( 20.03.1979  -  13.01.1999 )

 Ustamız döneminde bir çok faaliyetler ifa edilmiştir. Esnaf ve Sanatkârlarımızın mesleki konularda gelişmeleri sağlamak amacıyla Sanat  Okulu ve Mesleki Eğitim Okulu ile münasebetler kurulmuştur. 3308 sayılı yasa kapsamına giren mesleklerde ustalarımıza, kalfa ve çıraklarımıza yönlendirmeler yapılmış, kapsama girmeyen dallarda ustalarımıza TESK belgeleri odamızca verilmiş.
 
Bu dönemde, Esnaf ve Sanatkârlarımızın Esnaf Sicil Memurluğunca verilecek sicilleri tanzim edilmiştir.
 
17.05.1991 tarihinde yürürlüğe giren 3741 sayılı değişiklik kanunu ile kurumumuzun adı Salihli Madeni Sanatkarlar Odası olmuştur. 1980-81 sezonunda kurulan Salihli Madeni Sanatkarlar Spor Kulübü Manisa 2. Amatör küme, 1. Amatör küme şampiyonu olmuş, Manisa bölge şampiyonu olup Türkiye Amatör Kulüpler Futbol Şampiyonasına katılıp Türkiye 2. Profesyonel ligine çıkmıştır. Kulübümüz ilçemizde faaliyet gösteren amatör kulüplerle birleşerek Yeni Salihli Spor adını almış, onur, şeref ve gurur ile 2000 yılına kadar 2. profesyonel ligde temsil etmiştir.2000 yılında 3. Profesyonel lige dönmüştür.
 
Ustamızın, hizmet yıllarında teknolojik gelişmeler yerinde takip edilmiş, esnaf ve sanatkarın sorunları ilgililere taşınmış, çözümler araştırılıp bulunmuştur. Fakir insanların çocukları tespit edilip sünnet şöleni tertip edilmiştir.
 
Odamız, Manisa ve Ankara’ da temsil edilmiş üst kuruluşlarımızla sıcak münasebetler kurulmuştur. Eski ve Yeni sanayi siteleri bekçi koruma sistemi ile korunmuş, ilçemiz ve civarda açılan fuar, sergi organizasyonlarına iştirak edilmiştir.  Sıcak demirci üyelerine getirilen, 10 Fındık kömürü mutemede devredilmiş kömür ihtiyacı karşılanmıştır.
 
Civar ilçe ve İlerdeki fabrika ve imalathaneler yönetim kurulunca incelenmiş, gelişen teknolojiler hakkında üyelere bilgi aktarılmıştır. Üyelerimize ve halkımıza konserler tertip edilerek moral motivasyon desteği sağlanmıştır.
 

Yeni Sitelerin kurulmasında öncülük edilmiş, esnaf ve sanatkarların topluca çalışma alanları teşekkül ettirilmesi yönünde yardımcı olunmuştur. Odamızın ihtiyacı olan bazı demirbaşlar bu dönemde satın alınmış olup, kurumsallaşmanın ilk ışıkları bu dönemde yakılmaya başlanılmıştır.

İlçemizdeki diğer odalarla sıcak ilişkilere devam ettirilmiş, Salihli Esnaf ve Sanatkarlarını ilgilendiren konular yerel ve il bazında ilgililere aktarılarak çözün aranmıştır. Birlik içersinde hareket edilerek, ilçe merkezinde  Bağ-Kur irtibat bürosu kurulması yönünde protokol imzalanması da bu dönemde olmuştur.
 
Belediye ile irtibata geçilerek sanayi sitelerimizin alt ve üst yapı eksiklikleri tespit edilmiş, çözüm yolunda atılımlar yapılarak sağlıklı çalışma ortamları tesis  edilmiştir.
 
Usta, çırak ve kalfalarımız eğitim ve öğrenimi yolunda Mesleki Eğitim Okuluyla sıcak ilişkiler kurulmuştur. Ayrıca S.S.K. Salihli Hastanesiyle münasebetler geliştirilerek çırak ve kalfalarımızın sağlık sorunları çözümlenmiştir. 
 

4-) YÜKSEL HİSAR ve YÖNETİM KURULU DÖNEMİ ( 14.01.1999 - ……………….. )

                   

Değerli üyelerimiz; Oda başkanı olarak Birlik İstişare ve Danışma Kurulu üyeliğine seçilmiş, sizlerin ve Salihli'mizin sorunları İl'imiz bazında dile getirilmiş, çözüm yolları aranmıştır.

 

            Yönetime geldikten sonra, Esnaf ve Sanatkarımız işyerlerinde ziyaret edilmiş, meseleleri dinlenmiş, yeni bilgiler seri olarak sizlere aktarılmıştır. Sizlere bayram kartı gönderilerek, hizmet binamızda bayramlaşmalar tertip edilmiş, bayramlaşmalar ile Esnaf ve Sanatkarlarımızın bir araya gelmeleri sağlanmıştır.

 

Adreslerini tespit edebildiğimiz işlerini bırakan eski üyelerimize bayram kartı gönderilerek gönülleri alınmıştır. Ayrıca üyelerimizi iyi ve kötü günlerinde yalnız bırakmayarak cemiyetlerine Odamızı temsilen iştirak edilmiş, Oda olarak yanlarında olduğumuz hissettirilmiştir.

 

Doğum günlerinizde, Yönetim Kurulu ve Personel olarak sizlere kutlama mesajı gönderilmiştir. Odamızı sembolize eden rozetler yaptırılmış ve sizlere dağıtılmıştır.

 

Bugüne kadar bizlere hizmet veren başkanlarımızın fotoğrafları odamız panosuna asılmıştır.

 

Eski ve Yeni sanayi çarşılarını geceleri ve Pazar günleri hırsızlık ve diğer tehlikelere karşı korumak için başlatılan bekçi uygulamasına, dönemimizde sistem daha da geliştirilerek devam edilmiştir.2000 yılı Ocak ayında sizlerle yapmış olduğumuz anket neticesinde, sistemin kaldırılması

 yönünde görüşlerin fazla olması sebebiyle,demokrasinin gereği yerine getirilerek bekçi uygulaması kaldırılmıştır.

 

Şehrimizdeki kamu kurum ve kuruluşlarıyla yakın ilişkiler kurulmuş, sizlerin haklı meseleleri ilgili makamlara aktarılmıştır.

 

Belediyemize yaptığımız girişimler sonucunda, Sizlerin hizmetine sunulmak üzere yeni sanayiye rampa yaptırılmış, yeni sanayi lagarları temizletilmiş, eski sanayi çarşısına yeni lagarlar yaptırılmış, böylece yağışlı günlerde çarşılarımızdaki uygunsuz su birikintilerinin önüne geçilmiştir. Ayrıca Yavuz Sanayi sitesinin alt yapısı tamamlattırılarak yolları asfalt atılmış, bu sitede faaliyet gösteren esnafımızın çamurdan kurtarılması sağlanmıştır.

 

Askerlik yoklaması gelen üyelerimiz ile yanlarında çalışan personelin yedeklik yoklamaları, Askerlik şube başkanlığı ile organize olarak zamanında yaptırılmıştır.

 

Üyelerimizin kendi aralarında ve müşterileriyle ilgili problemleri çözülmüş, bazı uyumsuzluk hallerinde mahkemelerde bilirkişilik yapılmıştır

 

17 dalda meslek komisyonları kurularak, birbirinden farklı 12 dalda  Ücret tarifesi uygulamasına geçilmiş, civar il ve ilçelerdeki Madeni Sanatkarlar odalarına da rehber olunmuştur.

 

Sizlerin teknolojik gelişmeleri yerinde görmeniz ve bilgilerinizi geliştirebilmeniz için, odamız tarafından Ufuk Turları düzenlenmiş, bu turlarla değişik meslek gruplarındaki üyelerimizi;B.M.C Sanayi, EGE MOSAN, RENAULT MEİS, SÖZ BORU, EFE ENDÜSTRİ, FATİH PROFİL SANAYİ, vb. fabrikalara götürerek bilgi ve deneyimlerinizi arttırdığımız kanaatindeyiz.

 

KOSGEB, Üniversiteler ve Çalışma Bakanlığı Bölge Müdürlüğü ile ilişkiler kurulmuş, ileriye dönük programlar üzerinde görüşmeler yapılmıştır. Çıraklık Eğitim Okulu ve Endüstri Meslek Lisesi Müdürlüğü ile koordineli çalışma neticesinde, öğrenci imtihan komisyonlarında görev alınmıştır.

 

İlçemizde yapılan güç birliği toplantılarında aktif rol alınmış, yeni sanayi sitesi idare salonunda, güç birliği toplantılarına ev sahipliği yapılmıştır.

 

17.Ağustos.1999 tarihinde Marmara bölgesinde meydana gelen deprem felaketi nedeniyle, orada ki mağdur olan vatandaşlarımıza ulaştırılmak üzere odamız tarafından gerekli nakdi yardım yapılmıştır.
 

Sıcak demirci esnafımızın ocaklarında kullandıkları 0 – 10Armutçuk kömürünün Zonguldak'tan getirilmesi için gereken kömür beyannameleri odamızca hazırlanmış, Salihli Adil Oral Vergi Dairesinden tasdik ettirilerek Türkiye Kömür İşletmeleri Genel Müdürlüğüne gönderilmiş ve kömürün zamanında gelmesi sağlanarak, sıcak demirci esnafımızın mağdur olması önlenmiştir.

 

İlçemizde faaliyet gösteren Salihli Bağ-Kur Hizmetlerini Geliştirme Derneği kurucu üyeliği, kurulan bu derneğin iki yıl boyunca yönetim kurulu başkan vekilliği ve 2001 yılından itibaren de yönetim kurulu başkanı olarak siz üyelerimize ve bölgemiz insanına hizmet vermekteyiz. Bununla beraber, geçmiş dönem şehrimize hizmet eden ilçe Kaymakamımız Sayın Ahmet Ertan Yücel Bey'in takdirleri ile, ilçemiz merkez, belde ve köylerinde hizmet veren 20 sağlık ocağının genel giderlerini karşılamak üzere faaliyette bulunan,Salihli Sağlık Ocakları Derneği'nin yönetim kurulunu, odamız yönetim kurulu üyeleri ve genel sekreterimiz oluşturmuştur.Halen bu görevimiz devam etmektedir.

 

Üyelerimizin meslekleri icabı her an iş kazaları ile karşı karşıya oldukları düşünülerek,2000 yılında fabrika bayisinden sıfır kilometre Ford marka minibüs alınmış, odamızın imkânları dâhilinde gerekli tadilatlar yapılarak alınan bu araç ambulansa çevrilmiştir. Ayrıca ambulansımızın daha modern ve kapsamlı hizmet verebilmesi için, yönetim kurulumuz kendi imkânları ile iç kanamalarda kullanılmak üzere, 1 adet Aspire cihazı alarak odamıza bağışlamıştır. Ambulans aracının alımında, odamıza olan mali yükümlülüklerini yerine getiren, manevi olarak da desteklerini esirgemeyen siz fedakâr üyelerimize, yönetim kurulum adına şükranlarımızı sunarım.

 

Ambulans alımı ile gerekli olan şoför kadrosunu, odamızın menfaatlerini gözeterek oda personelimiz Murat Şahin'i ambulans şoförlüğü kurslarına göndererek çözdük. Ambulansımızın sizlere ve Salihli halkına 24 saat hizmet vermesini sağladık. Bu hizmetin aksamadan ve seri şekilde devam edebilmesi için, ambulans şoförüne odamızca cep telefonu aldık.

 

Değerli Üyelerimiz;

 

Oda başkanı olarak, Türkiye Madeni Eşya Sanatkârları Federasyonu Yüksek İstişare ve Danışma Kurulu Üyeliğine seçilmiş, İlçemizin, İlimizin ve Ülkemizin Esnaf ve Sanatkârların sorunları,  üretim, istihdam ve yatırım konusundaki görüşlerimiz ve çözüm önerilerimiz Yurt çapında yapılan toplantılarda dile getirilerek yetkili makamlara aktarılmıştır.

 

İlçe Tüketici hakem heyetinde, Mesleki Eğitim Okulu eğitim komisyonunda, Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi sınav komisyonlarında görev alarak hizmet etmenin mutluluğu içerisin-deyim.

 

Faaliyet dönemimizde, geçmiş dönemden uygulamaya koyduğumuz takvim, doğum günü kutlaması, üyelerimizin iyi ve kötü günlerinde yanlarında bulunma, işyerlerini ziyaret, mesleki konularda sorunlarını dinleme ve çözüm yolları bulma, Ambulans hizmeti, Askerlik yoklaması, Mesleki diyalog toplantıları, oto boyacılığı mesleği ile uğraşan üyelerimize seminerler devam ettirilmiş, sıcak demirci üyelerimizin ocaklarında kullandıkları 0-10 armutçuk kömürü mutemet aracılığı ile düzenli olarak temin edilmiştir.

 

Basit usul vergi kapsamındaki üyelerimize muhasebe hizmetleri düzenli olarak verilme-ye devam edilmiştir.

 

Anahtarcılık, oto lastik tamirciliği mesleğinde faaliyet gösteren üyelerimizde de Ücret tarifesi uygulamasına geçilmiştir.

 

2002 yılı Genel Kurul Kararına göre Odamıza kredi kartı poss makinesi alınarak üyelerimizin hizmetine sunulmuş olup 2002 yılında 5.488.400.000.TL, 2003 yılında 6.653.050.000.TL, 2004 yılında 9.087.100.000 Tl’ sı tahsilât yapılarak üyelerimize kolaylık sağlanmıştır.

 

 Bu dönemde Ambulans aracımız Sizlerin ve Salihli halkının 150 civarında ihtiyacına cevap vermiştir. Ambulans aracımızın hizmette olduğu sıralardaki bazı taleplere de cevap verememenin üzüntüsünü yaşadık.

 

Üyelerimizin pratik olarak kullanabilmeleri için, Nüfus, Ehliyet, Oda, Sicil, Vergi, Bağ-kur, Kan grubu, İş adresi ve Ambulans telefonunu kapsayan kısaca Esnaf olduğunu belgeleyen Üye Kimlik Kartı uygulaması başlatılmıştır.

 

Her yıl Ramazan ayında imsakiye bastırılıp üyelerimize dağıtılmıştır.

 

Eski Genel Sekreterimiz Akın GÜRE’ ye kıdem tazminatı olarak 12.203.652.000.  Tl’ sı ödenmiştir.

 

Aidat tahsilâtında ve üyelerimizi yakından ilgilendiren konular işyerlerinde üyelerimize ulaşılarak basın ve ilan yolları ile gerekli bilgi ve hizmet verilmiştir.

 

Üyelerimizin kan grupları tespit edilerek ihtiyaç sahibi üyelerimize ve Salihli’ li hemşerilerimize yardımcı olunmuştur.

 

Odamıza Sosyal Tesis ve Hizmet Binası kazandırmak için Zafer Mah. 601 Sokakta 4 Kata imarlı 3 ayrı parselden oluşan 1692m2 arsalar 38.000.000.000. Tl’ sı karşılığında kazandırılmıştır.

 

Odamıza www.salihlimadenisanatkarlarodasi.comadresinde bir internet sitesi hazırlatılarak üyelerimiz, odamız ve şehrimizin Türkiye ve Dünyaya tanıtımına katkıda bulunulmuştur.

 

Odamıza Eğitim Müdürü ve Ambulans Şoförü olarak görevlendirilmek üzere Yönetim Kurulu tarafından bir personel alınmıştır.

 

Şehrimizde Emniyet ve SAGİAD işbirliği ile düzenlenen Bahar Halı Saha Futbol Turnuvasına Esnaf ve Sanatkârlarımızdan oluşan takım ile katılınmış, turnuvada 3. olunmuştur. Aynı takım ile Süper Kupa finallerinde de 3. olunmuştur.

 

İlçemizde yayımını sürdüren Gelişen Salihli gazetesine ve Aylık yayınlanan Maliye gazetesine abone olunarak üyelerimizi ilgilendiren konularda bilgi alışverişi sağlanmıştır.

 

İlçemizde kamu yarına faaliyet gösteren dernek ve sivil toplum teşekküllerine bütçemi-zin elverdiği ölçüde maddi yardımda bulunulmuştur.

 

Odamız çalışma ofisi şeklinde düzenlenip, çalışma masaları,  misafir odası koltuk takımları, Evrak, arşiv ve tanıtım dolabı, her üye için  özlük dosyaları, misafir odası halısı, sehpa, Klima,  alınarak kurumsal hizmetin gereği yerine getirilmiş olup üyelerimize nezih bir ortamda hizmet sunulmaktadır.

 

Bu dönemde teknolojiye ayak uydurularak tarayıcı, güç kaynakları, renkli yazıcı, çok amaçlı kullanılabilen Fotokopi makinesi, biri Yönetim Kurulu tarafından hibe edilen 2 adet bilgisayar alınmış, ADSL internet bağlatısı kurularak çağdaş bir hizmet sistemi siz değerli üyelerimize sunulmaktadır.

 

Odamızın Kuruluşunun 50. yılı münasebetiyle lokma döktürülmüş, ahirete intikal edenler anısına mevlit okutulmuştur.

 

Başkanımız Türkiye Madeni Eşya Sanatkarları Federasyonunun görevlendirilmesi ile motor test cihazları konusunda İzmir ve İstanbul’ da tanıtım ve eğitim seminerlerine katılmıştır.

 

İzmir Enternasyonal Fuar alanında düzenlenen 3T ve İPAF fuarlarına Yönetim Kurulu olarak katılınmış ve üyelerimize 200’ er adet davetiye dağıtılmıştır.

 

Üyelerimizin müşterileri ile karşılaştıkları sorunlara çözüm bulunarak yardımcı olun-muştur. Ayrıca Kurum ve Kuruluşlarla sıcak ilişkiler sürdürülerek üyelerimizin sorunlarının takipçisi olunmuştur.

Üyelerimizi ilgilendiren konularda ve özel günlerde, çabuk, ekonomik olarak ulaşabilmek maksadıyla, SMS kısa mesaj programı alınarak hizmete başlanılmıştır.

 

SALİHLİ
°C / °C
  • ÜST KUR.
  • HABERLER
  • E-DEVLET
  • GENEL
    ÜST KURULUŞLARIMIZ
    SALİHLİ KAYMAKAMI ERTAN PEYNİRCİOĞLU
Kaymakamımız Odamıza iadeyi ziyarette bulundu. Aynı zamanda Salihli Mar ... Devamı
    MANİSA MİLLET VEKİLİ ERKAN AKÇAY
M.H.P. Manisa Millet Vekili Erkan AKÇAY Bey odamızı ziyaret etti. Odamızda ... Devamı
    UFUK TURLARIMIZ HIZ KESMEDEN DEVAM EDİYOR!!!
TÜYAP Bursa 2010 Metal İşleme ve 2010 Bursa HırdavaT fuarlarına od üyeleri ... Devamı
    5.AHİLİK HAFTASI KUTLAMA ETKİNLİKLERİMİ
Odamızın 5. Ahilik Kültürü Haftası kutlama etkinlikleri çerçevesinde d ... Devamı
     Anlamlı sözler
     Çalışan Kötülük Düşünemez, Çalışmayan da Kötülükten Kurtulamaz. HZ. ALİ
KUR
ALIŞ
SATIŞ
USD (TL)
EURO (TL)
ALTIN (ONS)
HIZLI BAĞLANTILAR
ZİYARETÇİ BİLGİLERİ
Şuan 1 ziyaretçi sitemizi ziyaret ediyor.
Toplam ziyaretçi : 415344
ip : 54.158.212.93
www.salihlimadeniesya.org
Sitemiz tüm tarayıcılara uyumlu akıllı codlarla dizayn edilmiştir. En iyi 1280x768 çözünürlükte görüntülenir.
UYARI ! : Sitemizde yayınlanan içerik, bilgi, görsel materyaler, yazılı izin alınmadan ve kaynak gösterilmeden kullanılamaz